Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

eeekkkeee
1552 2e6d 500
Reposted fromrol rol viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
eeekkkeee
7726 dfac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeazyi eazyi
eeekkkeee
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaeazyi eazyi
eeekkkeee

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaeazyi eazyi
0794 083f 500
Reposted fromwestwood westwood
eeekkkeee
2699 0d43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eeekkkeee
2702 8423
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 06 2015

eeekkkeee
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamefir mefir
eeekkkeee
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
eeekkkeee
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamefir mefir
0670 a272
Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
eeekkkeee
1294 2bfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
eeekkkeee
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viamefir mefir

July 03 2015

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

July 02 2015

eeekkkeee
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
eeekkkeee
Wszystkie, nawet najmniej znaczące z pozoru decyzje mogą całkowicie odmienić losy ludzi. Do zmiany losu wystarczy mały, malutki kamyczek, o który ktoś się potknie i nawet go nie zauważy
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
eeekkkeee
Ludzie się nie zmieniają. Daty się zmieniają, pory roku, rozgrywki ligowe, ale ludzie wątpię.
— Pocałunek [Martin S. na ulicy]
eeekkkeee
nie wiem czy dobrze robię... niby minęły ponad 3 miesiące, było milion niewykorzystanych szans, okłamał mnie, wzbudzał zazdrość, a ja i tak się boję, że jeżeli zerwę kontakt to będzie to moja wina, bo może akurat by się kiedyś ogarnął, zrozumiał... a gdybym była obok może coś by się zmieniło... niby najsłuszniejsza decyzja, a i tak nie jestem przekonana.
— chyba wciąż zakochana po uszy ;_; km
eeekkkeee

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl